0902.272725

Thông điệp

Một chút mơ mộng, một chút viễn vông của tuổi trẻ; một chút nghiêm túc, một chút kiên định của sự trưởng thành đã gắn kết Gạch & Concept.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Một Concept về không gian sống đích thực chính là sự kết nối và chia sẻ những giá trị cuộc sống với mọi người xung quanh bằng những mảnh ghép quan trọng.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Công nghệ 4.0 kết nối mọi không gian

Không có sự phân biệt đẳng cấp trong một thế giới phẳng. Chúng tôi vui vẻ với từng viên gạch và đem niềm vui đó đến với mọi người.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Mảnh ghép kết nối những ước mơ, ý tưởng đến hiện thực không gian sống.

Một viên gạch vẫn chỉ là một viên gạch đến khi bạn đem đến cho nó những điều tuyệt vời hơn theo cách của bạn.  

Mật Khẩu (*)
https://gachconcept.vn/
https://gachconcept.vn/catalog/view/theme/